Scientific Committee

Co-chairmen of the Scientific Committee

Egorov Michail P. (Moscow)
director of N.D.Zelinsky Institute of Organic Chemistry RAS
Sinyashin Oleg G. (Kazan)
director of A.E.Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry
   
   
Members
Abakumov G.A. (Nizhniy Novgorod)
Aksenov A.V. (Stavropol)
Alabugin I. (Tallahassee, USA)
Ananikov V.P. (Moscow)
Antipin I.S. (Kazan)
Bachurin S.O. (Chernogolovka)
Bagryanskaya E.G. (Novosibirsk)
Balova I.A. (Saint-Petersburg)
Beletskaya I.P. (Moscow)
Bubnov Yu.N. (Moscow)
Charushin V.N. (Ekaterinburg)
Chupahin O.N. (Ekaterinburg)
Dgemilev U.M. (Ufa)
Fedorov A.Yu. (Nizhniy Novgorod)
Fedushkin I.L. (Nizhniy Novgorod)
Fisyuk A.S. (Omsk)
Fokin V. (Los Angeles, USA)
Gevorgyan V. (Chicago, USA)
Gorbunova Yu.G. (Moscow)
Ivanov A.V. (Irkutsk)
Klimochkin Yu.N. (Samara)

Konovalov A.I. (Kazan)
Kukushkin V.Yu. (Saint-Petersburg)
Malkov A. (Loughborough, UK)
Minkin V.I. (Rostov-na-Donu)
Muzafarov A.M. (Moscow)
Nefedov O.M. (Moscow)
Nenajdenko V.G. (Moscow)
Nifant’ev N.E. (Moscow)
Novakov I.A. (Volgograd)
Ovcharenko V.I. (Novosibirsk)
Schekotikhin A.E. (Moscow)
Sollogoub M. (Paris, France)
Tartakovskiy V.A. (Moscow)
Terentiev A.O. (Moscow)
Trifonov A.A. (Moscow)
Trofimov B.A. (Irkutsk)
Vatsadze S.Z. (Moscow)
Yudin A. (Toronto, Canada)
Yunusov M.S. (Ufa)
Yusubov M.S. (Tomsk)